Bohuňovská traktoriáda 2012

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

 

 Bohuňovská traktoriáda 2012 

 

     V neděli 29. dubna 2012 byla poprvé pořádána Bohuňovská traktoriáda, která ihned při svém 1. ročníku konání, pravděpodobně nejen díky slunečnému počasí (i když se silným nárazovým teplým větrem), zaznamenala poněkud vysokou návštěvnost, která předčila i původní očekávání pořadatele, čímž se potvrdila atraktivnost tohoto typu akce; mimo www stránek informoval o traktoriádě také « novinový článek » z regionálního tisku.

 

     Přehlídka přihlášených strojů byla uspořádána pod budovou kulturního domu, kde se na travnatém prostranství shromáždilo celkem 31 traktorů či malotraktorů (včetně podomácky sestavených) a 2 další stroje s využitím i v zemědělství nebo stavebnictví. K vidění zde bylo množství typů strojů přibližně desítky továrních značek, včetně těch tradičních. Sympatické zpestření představovalo i minimálně 8 dětských šlapacích vozidel, z nichž mnohá svým designovým ztvárněním symbolicky připomínají traktory skutečných továrních značek. Právě dětské šlapací traktory spolu s trampolínou (poskytnutou obecním úřadem) umožnily pohybové aktivity i pro nejmenší návštěvníky. V průběhu traktoriády bylo samozřejmě k dispozici občerstvení s možností posezení, ideálně doplňované zázemím budovy kulturního domu (s hostincem, obecním úřadem a s hasičskou zbrojnicí).

 

     Vedle již zmiňované přehlídky tvořila jednu z hlavních součástí « programu » i tzv. spanilá jízda obcí, po níž během odpoledne postupně proběhlo několik soutěžíjízda zručnosti po krátkém „terénním okruhu“ vytyčeném na zahradě pod budovou bývalé školy, či poměřování tažné síly traktorů formou tažení těžkého traktoru McCormick MTX 165 pomocí vlečné tyče. K dispozici však byla i soutěž pro širší veřejnost, spočívající v hodu pneumatikou na cíl. Mimo soutěž (jen pro zajímavost) se zde odehrálo i několik pokusů o utáhnutí traktoru na laně prostřednictvím společné síly většího počtu dobrovolníků. Na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěží a cena diváků o nejhezčí traktor (udělovaná dle hlasování návštěvníků) → viz níže na této stránce.

 

     Uznání si zaslouží všichni účastníci, neboť každý z vystavených strojů byl v pojízdném a funkčním stavu. Obdiv přirozeně vzbuzovaly především staré typy traktorů, obzvláště ty, vyskytující se zde jen v počtu jednoho kusu, např. traktory z konce 40. let Zetor 15 či traktor Škoda 30, nebo z druhé poloviny 50. let Zetor 50 Super, s nímž k nám přijel nejvzdálenější účastník traktoriády Ivan Zajíček až ze Západoslovenského kraje. Naopak nejčastěji zastoupeným modelem se stal Zetor 25, který byl na Bohuňovské traktoriádě k vidění v počtu celkem 8 kusů v různých provedeních, což mohlo být dáno i tím, že tento traktor vyráběly brněnské strojírenské podniky v poválečném období celých 15 let.

 

Zetor 15
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 15
Foto poskytl Vít Mičín

Škoda 30
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Škoda 30
Foto poskytl Vít Mičín

Zetor 50 Super
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 50 Super
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

     Přehlídku obohatily i další stroje vyráběné po dobu delšího časového úseku – mj. i v šedesátých letech; např. v současnosti ne tak často viděný starší model multikáry – typ Multicar M 22 (s jednomístnou kabinou), nebo univerzální kultivační traktor RS–09, vyráběný rovněž v bývalé NDR; v neposlední řadě nelze opomenout ani legendární tuzemský jednonápravový traktor PF–62 (s přívěsným valníkem PV–81), se kterým sem stylově přijel pan « František Prosecký » z Bystřice n. P., mj. předseda Veterán Tatra klubu, a pořadatel (od roku 2006) každoročního « Srazu historických vozidel a jejich přiznivců », spojeného také se srazem šlapacích autíček.

 

Multicar M 22
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Multicar M 22
Foto poskytl Bc. Petr Váša

Kultivační traktor RS–09
Bohuňovská traktoriáda 2012 – kultivační traktor RS–09
Foto – Mgr. Petr Šikula

Jednonápravový traktor PF–62
Bohuňovská traktoriáda 2012 – jednonápravový traktor PF–62 s přívěsným valníkem
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

     Z poměrně ještě častěji ve venkovském prostředí se vyskytujících traktorů značky Zetor bylo na traktoriádě dále zastoupeno celkem 6 typů (či typových modifikací) z první unifikované řady „Zetor UŘ I“, např. typ 4011 (s orámovanou kabinou) z poloviny šedesátých let, typy 6718, 4611, 5911 a 6911 z let sedmdesátých, nebo Zetor 7011 z počátku 80. let.

 

Zetor 4611
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 4611
Foto poskytl Vít Mičín

Zetor 6911
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 6911
Foto – PhDr. Martin Šikula

Zetor 5911
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 5911
Foto – Vít Mičín

 

     Nejmodernější stroje zde zastupovaly dva traktory americké značky McCormick, kolový nakladač (přesněji teleskopický manipulátor) MT 932 od francouzské firmy Manitou, slovinský univerzální malotraktor AGT 835, nebo švédský zahradní traktor Husqvarna. Nejmodernější modelové řady českého výrobce traktorů zde potom reprezentoval Zetor 12441 Forterra.

 

Traktory McCormick a malotraktor AGT
Bohuňovská traktoriáda 2012 – traktory McCormick T100 max a MTX 165, vpravo malotraktor AGT 835
Foto – Mgr. Petr Šikula

Zetor 12441 Forterra
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Zetor 12441 Forterra
Foto – Vít Mičín

Kolový nakladač Manitou MT 932
Bohuňovská traktoriáda 2012 – Manitou MT 932
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

     K přehledu i počtu zastoupených modelů je třeba dodat, že se na traktoriádě neobjevily žádné stroje ze stále ještě poměrně rozmanitého spektra traktorů a stavebních strojů, používaných nástupnickými firmami bývalých zemědělských družstev, což je do určité míry pochopitelné, neboť tyto stroje jsou běžně k vidění v provozu (takřka) po celý rok. Neobjevily se zde rozhodně úplně všechny traktory (či stavební stroje) obyvatel místních či ze sousedních obcí, a tak se lze těšit na další ročníky, které by mohly být obohaceny alespoň některými nejen z těchto v prvním ročníku traktoriády nezúčastněných strojů.

 

 Cena diváků o nejhezčí traktor 

 

1. místo: č. 23  →  Zetor 25 A ~ Vilém Neděla        

2. místo: č. 11  →  Zetor 25 A ~ Jiří Svoboda          

                      3. místo: č. 29  →  podomácky sestavený traktor * ~ Jiří Hudec

 

*) podomácky sestavený traktor, osazený plně funkčním stacionárním motorem Robot diesel, vyráběným ve 30. letech
   tehdejší vyhlášenou prostějovskou továrnou Wikov, specializovanou mj. především na výrobu zemědělských strojů;
 tento stacionární motor byl nejstarším strojem ze všech, zastoupených v rámci 1. ročníku Bohuňovské traktoriády

 

Cena diváků – 1. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – cena diváků o nejhezčí traktor – 1. místo
Foto – PhDr. Martin Šikula

Cena diváků – 2. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – cena diváků o nejhezčí traktor – 2. místo
Foto poskytl Bc. Petr Váša

Cena diváků – 3. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – cena diváků o nejhezčí traktor – 3. místo
Foto poskytl Vít Mičín

 

 Jízda zručnosti 

 

               1. místo: č. 13  →  univerzální malotraktor AGT 835 ~ řidič Jiří Tihlařík ml.

2. místo: č.   3  →  Zetor 4011 ~ řidič Vít Mičín                              

3. místo: č. 16  →  Zetor 6718 ~ řidič Emil Skula                          

                          

Jízda zručnosti – 1. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž v jízdě zručnosti – 1. místo
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Jízda zručnosti – 2. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž v jízdě zručnosti – 2. místo
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Jízda zručnosti – 3. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž v jízdě zručnosti – 3. místo
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

 Tažení traktoru pomocí vlečné tyče 

 

               1. místo: č. 21  →  podomácky sestavený malotraktor ~ řidič Petr Tulis

           2. místo: č. 29  →  podomácky sestavený traktor * ~ řidič Jiří Hudec

      3. místo: č. 25  →  Zetor 25 A ~ řidič Petr Nebola                           

 

*) podomácky sestavený traktor poháněný stacionárním motorem Robot diesel tovární značky Wikov; tento stacionární motor,
    vyrobený ve 30. letech 20. století, byl nejstarším strojem ze všech zastoupených v rámci 1. ročníku Bohuňovské traktoriády

 

Tažení traktoru – 1. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče – 1. místo
Foto – Jarmila Šejnohová

Tažení traktoru – 2. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče – 2. místo
Foto – PhDr. Martin Šikula

Tažení traktoru – 3. místo
Bohuňovská traktoriáda 2012 – soutěž spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče – 3. místo
Foto poskytl Bc. Petr Váša

 

     Celá akce byla hodnocena i dle ohlasu navštěvníků pozitivně, a proto ji tak lze považovat za počátek nově vzniklé tradice. Pro zajímavost doplňme, že s prvotním nápadem uspořádání této akce přišel Jan Mičín (ml.) z Janoviček (mj. strojník SDH); rozvinutí této myšlenky o uspořádání traktoriády (včetně přípravy a organizace) je potom zásluhou především Tomáše Pospíšila z Bohuňova (člen kontrolní a revizní rady SDH Bohuňov). Poděkování patří nejen jim, ale i dalším místním dobrovolným hasičům či dobrovolníkům, kteří se na uspořádání traktoriády, i při zajišťování služeb pro návštěvníky (občerstvení, apod.), jakkoli podíleli. Za poskytnuté sponzorské příspěvky děkujeme firmě Fonorex s. r. o. (prodejna elektro v Bystřici nad Pernštejnem), firmě Nekvinda – Zemědělská technika a. s. (provozovna Bystřice nad Pernštejnem), ale i dalším přispěvatelům (kteří si nepřáli být zveřejněni).

 

     První ročník Bohuňovské traktoriády byl charakteristický nejen slunečným počasím či vysokou návštěvností, ale i atraktivním programem a pozitivním ohlasem veřejnosti, což se vše přirozeně projevilo i ve velkém množství pořízených fotografií a videonahrávek. Prostřednictvím této stránky zveřejňujeme širší výběr nejrozmanitějších záběrů (dokumentujících průběh traktoriády od jejího začátku až do konce), zahrnující vybrané snímky ze všech dostupných zdrojů, a také samozřejmě ze shromážděných fotografií od všech autorů, kteří nám svoje záběry poskytli. Širší výběr ale není definitivně uzavřen, a proto i nadále vítáme (bez časového omezení) a předem děkujeme za jakékoli další fotografie či videonahrávky z traktoriády, které je možné nabídnout například prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@bohunov.cz, nebo je lze na tuto adresu přímo zasílat.

 

Postupně se zaplňující prostranství pod kulturním domem v Bohuňově  a záběry z prezentace účastníků

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – postupně se zaplňující prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – postupně se zaplňující prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – postupně se zaplňující prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – prezentace účastníků vedle budovy kulturního domu
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – prezentace účastníků vedle budovy kulturního domu
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Vít Mičín

 

Prostranství pod kulturním domem v Bohuňově před vyjetím na spanilou jízdu obcí

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Vít Mičín

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Vít Mičín

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Bc. Petr Váša

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – z prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – z prostranství pod kulturním domem
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Spanilá jízda obcí – se startem i cílem na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – rozjezd tzv. spanilé jízdy z prostranství pod kulturním domem
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – začátek tzv. spanilé jízdy u budovy kulturního domu
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – začátek tzv. spanilé jízdy na prostranství pod kulturním domem
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – začátek tzv. spanilé jízdy u budovy kulturního domu
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – začátek tzv. spanilé jízdy u budovy kulturního domu
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – rozjezd tzv. spanilé jízdy na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – začátek tzv. spanilé jízdy u budovy kulturního domu
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto poskytl Vít Mičín

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto poskytl Vít Mičín

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto poskytl Bc. Petr Váša

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – tzv. spanilá jízda obcí
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – příjezd z tzv. spanilé jízdy obcí na prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově po spanilé jízdě obcí  a v době před soutěžemi

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – na prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Traktoriáda během dovednostní soutěže v jízdě zručnosti  a krátce poté

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže jízda zručnosti (příjezd ke startu)
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (každá jízda byla zakončena zapojením traktorového vleku; snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (na startu)
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (na startu)
Foto – Jarmila Šejnohová

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (každá jízda byla zakončena zapojením traktorového vleku)
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – celkový pohled na prostranství pod kulturním domem (v době probíhající soutěže v jízdě zručnosti)
Foto poskytl Bc. Petr Váša

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (na startu)
Foto – Jarmila Šejnohová

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (na startu)
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti
Foto poskytl Vít Mičín

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v jízdě zručnosti (každá jízda byla zakončena zapojením traktorového vleku)
Foto – Jarmila Šejnohová

Bohuňovská traktoriáda 2012 – na prostranství pod kulturním domem
Foto poskytl Bc. Petr Váša

Bohuňovská traktoriáda 2012 – na prostranství pod kulturním domem
Foto převzato « z tohoto fotoalba »

 

Soutěž spočívající v tažení traktoru McCormick MTX 165 pomocí vlečné tyče

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče
Foto – PhDr. Martin Šikula

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče
Foto – PhDr. Martin Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče (snímek z videonahrávky)
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže spočívající v tažení traktoru pomocí vlečné tyče
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Doprovodná soutěž v hodu pneumatikou na cíl

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v hodu pneumatikou na cíl
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v hodu pneumatikou na cíl
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – ze soutěže v hodu pneumatikou na cíl
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

Traktoriáda blížící se pozvolna k závěru  a pokusy o utáhnutí traktoru prostřednictvím společné síly dobrovolníků

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – na prostranství pod kulturním domem
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – občerstvení při hasičské zbrojnici v suterénu budovy kulturního domu
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

Bohuňovská traktoriáda 2012 – úspěšný pokus o utáhnutí traktoru na laně prostřednictvím společné síly většího počtu dobrovolníků
Foto poskytl Tomáš Pospíšil

 

Bohuňovská traktoriáda 2012 – na prostranství pod kulturním domem
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – pokus tažení traktoru na laně prostřednictvím společné síly většího počtu dobrovolníků
Foto – Mgr. Petr Šikula

Bohuňovská traktoriáda 2012 – pokus tažení traktoru na laně prostřednictvím společné síly většího počtu dobrovolníků
Foto – Mgr. Petr Šikula

 

V rámci tohoto širšího výběru je každý ze zúčastněných strojů zachycen alespoň na několika málo snímcích (s výjimkou dětských
šlapacích traktorů, které bychom v budoucnu – díky pomoci návštěvníků – rádi kompletně doplnily → viz « prosba »). I přes
maximální nestrannost při výběru fotografií nebylo možné vyhovět tomu, aby v přehlídce snímků byl každému traktoru
věnován přibližně stejný počet záběrů; některé traktory se proto objevují častěji, což bylo dáno například jejich účastí
v tzv. spanilé jízdě nebo v jednotlivých soutěžích (všechny traktory se spanilé jízdy Bohuňovem neúčastily, přičemž
podobně tomu tak bylo i v případě soutěží). Náhodný častější výskyt některých traktorů na výše umístěných
snímcích nepřímo ovlivnil též nedostatek takových záběrů, jež neopakovatelně přibližují atmosféru
konkrétní části programu traktoriády; v neposlední řadě byl potom výběr ovlivněn i dostupným
počtem fotografií, zachycujících konkrétní zúčastněný stroj (např. z hlediska fotogeničnosti
byly některé traktory více atraktivní). Současnou přehlídku záběrů z traktoriády
lze samozřejmě v budoucnu doplnit i o další (nově poskytnuté) snímky.
6 dalších fotografií je součástí již zmíněného « novinového článku ».

 

 Další fotografie z 1. ročníku traktoriády 

 

« Fotoalbum 1 »  ~  « Fotoalbum 2 »

 

Zpět na stránku « Bohuňovská traktoriada »

 Bohuňovská traktoriáda * www.bohunov.cz/traktoriada * traktoriáda Bohuňov

Sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula; výsledky soutěží poskytl starosta SDH Vít Mičín.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2023      « e-mailové adresy »