Výročí k roku 2023, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2023, vztahující se k historii obce


     Přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje například stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž výročí související s činností dobrovolných hasičů jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či zajímavosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.


5 let

2018 – při příležitosti tehdejšího 110. výročí od otevření jednotřídní školy v Bohuňově (a v souvislosti s dokončenou přestavbou její budovy) proběhly v pátek 6. července oslavy osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy, viz « fotoalbum ».


25 let

1998 – během jara provedena (tehdejší společností SPT Telecom) telefonizace Bohuňova i Janoviček; této příležitosti využila většina domácností, neboť předtím bylo v obou vesnicích jen několik málo soukromých telefonních stanic.


30 let

1993 – na tzv. „nástupním ostrůvku“ (vybudovaném v předchozím roce 1992) byla postavena zděná autobusová zastávka (poslední dokončovací práce provedeny v roce 1994).


45 let

1978 – v lednu byla otevřena nově postavená prodejna smíšeného zboží JEDNOTA (budovaná od roku 1975 svépomocí místních obyvatel v rámci akce „Z“).


1978 – na konci školního roku oficiálně zrušena (70 let fungující) jednotřídní škola v Bohuňově.


1978 – následkem rezignace předsedy i tajemníka MNV Bohuňov (oba z Janoviček), zanikla koncem tohoto roku místní samospráva, a to bez vědomí místních obyvatel, kteří nebyli s tímto záměrem předem obeznámeni. Od následujícího roku 1979 se tedy obě vesnice (Bohuňov i Janovičky) staly (z hlediska samosprávy) součástí obce Lísek.


50 let

1973 – sloučením JZD Bohuňov se sousedními JZD Lísek a JZD Domanín vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Vítězný únor se sídlem v Bohuňově, zahrnující vedle výše uvedených i vesnice Janovičky a Vojtěchov, jejichž JZD „ztratila samostatnost“ již dříve.


55 let

1968 – během podzimu pokračovala stavba budovy kulturního domu, přičemž byla dokončena především hasičská zbrojnice a sklepy v suterénu (vzápětí využity k uskladňování brambor). Kulturní dům (s kanceláří MNV, hostincem a požární zbrojnicí) však dokončen a otevřen až v roce 1970.


75 let

1948 – obec Bohuňov získala telefonické spojení (telefonní hovorna zřízena v domě čp. 48 tehdejšího starosty pana Aloise Pokorného).


95 let

1928 – při příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky byl koncem září « odhalen pomník » padlým bohuňovským občanům z první světové války.


1928 – založena Pamětní kniha obce Janovičky; kronikářskou prací byl tehdy pověřen pan Ignác Mičín († 1974), přičemž v polovině 30. let převzal vedení kroniky jeho (stejnojmenný) syn, pan Ignác Mičín († 2002).


115 let

1908 – v nově postavené budově (tehdy na okraji Bohuňova) byla v září slavnostně otevřena nově vzniklá « jednotřídní škola », sloužící dětem z Bohuňova a z Janoviček.


S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz