Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z UDÁLOSTÍ V OBCI 


V sobotu 13. února 2016 od 12.15 do 13.15 hodin bude na zimním stadionu (v Bystřici n. P.) pro obyvatele Bohuňova a Janoviček opět pořádáno veřejné bruslení, které se v této zimní sezóně uskutečnilo již dvakrát, o sobotách 26. prosince 2015 (viz « fotografie »), a 30. ledna 2016.


V sobotu 23. ledna 2016 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, viz « plakát ».


V neděli 10. ledna 2016 se v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem konal Tříkrálový koncert, viz « plakát s bližšími informacemi ». Mezi účinkujícími hudebníky měla zastoupení i naše obec – v rámci koncertu pro flétnu, fagot a smyčce vystoupila Anežka Šejnohová z Bohuňova (hra na flétnu).


V sobotu 2. ledna 2016 se v naší obci uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 11881 Kč; « děkovný dopis ».


Ve středu 30. prosince 2015 vydán „Zpravodaj obce“ č. 2/2015 (zpravodaj bývá tradičně distribuován zdarma do všech domácností v obci). Sněhové zpravodajství  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


 « Elektronická úřední deska »


 « Rozpočet obce na rok 2016 »


 « Občanské průkazy – změny od ledna 2016 »


 « Cestovní pasy – změny od ledna 2016 »


 « Upozornění pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny »


« Cena vodného v obci na rok 2016 »

« Kalkulace vodného na rok 2016 »


 « Volné místo v sousední obci »


 « Volné místo v zemědělství »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá přirozeně uváděna tato úvodní stránka a ani sněhové zpravodajství.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
Počítadlo návštěvnosti
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz