Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V sobotu 26. listopadu 2016 bude pořádán zájezd do vinného sklípku Valtice; viz « podrobnější informace o zájezdu ».


V sobotu 29. října 2016 od 15 hodin se bude v kulturním domě v Bohuňově konat podzimní tvořivá dílna, viz « podrobnější informace », a později, od 18 hodin, se uskuteční lampionové putování, viz « bližší informace o této akci pro děti ».


Ve středu 26. října 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Podzimní motiv z Bohuňova (foto - PhDr. Martin Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


 « Hlášení místního rozhlasu »


 « Elektronická úřední deska »


V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz