Vítejte na internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vítejte na oficiálních internetových stránkách obce Bohuňov!


 Z událostí vztahujících se k obci 


V pátek a v sobotu 15.–16. července 2016 (po 21.30 hodině) bude v Bohuňově uspořádáno (podobně jako v předchozích dvou letech) letní kino, v rámci kterého budou promítnuty celkem « 2 filmy », v pátek film Pojedeme k moři, v sobotu film Mafiánovi; viz « plakát k letnímu kinu ».


V neděli 3. července 2016 od 11 hodin se u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskuteční tradiční „pouťová mše“. Během odpoledne, tradičně na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově, se bude konat sousedské posezení, k tanci a poslechu zde budou hrát hudebníci Peňázovi ze Zubří.


V sobotu 25. června 2016 vydán „Zpravodaj obce“ č. 1/2016, který byl opět distribuován zdarma do všech domácností v obci.


Ve čtvrtek 23. června 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


Letní motiv z naší obce a okolní krajiny (foto - Mgr. Petr Šikula) Počasí  Nejnovější úřední dokumenty či informace 


 « Elektronická úřední deska »


 « Volné místo v zemědělství »V tomto přehledu úředních dokumentů či informací jsou ponechány jen ty nejnovější a zároveň i aktuálně platné. Všechny dřívější zveřejněné dokumenty nebo informace s dosud přetrvávající platností jsou k dispozici v rámci internetové stránky « Obecní úřad ».


 Nejnověji aktualizované stránky 


« Sbor dobrovolných hasičů »


« Bohuňovská traktoriáda »


« Přehled inovovaných stránek »


V seznamu nejnověji aktualizovaných stránek nebývá uváděna tato úvodní stránka, hlášení rozhlasu (na které vždy upozorňuje odkaz v přehledu nejnovějších úředních dokumentů či informací výše), nebo stránky s drobnými aktualizacemi (např. aktualizace údajů či fotografií).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
Počítadlo návštěvnosti
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz