Z událostí v obci Bohuňov – rok 2023

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2023


Ve středu 17. května 2023 po 19 h se v kulturním domě v Bohuňově uskutečnila « veřejná prezentace », při které byla nejprve představena studie pro budoucí rekonstrukci KD (viz « návrhy »), a dále pak především varianty možného řešení odkanalizování Bohuňova i Janoviček (viz « přehled od projekční kanceláře »).


V neděli 30. dubna 2023 se na prostranstvích okolo kulturního domu v Bohuňově uskutečnil 9. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


Ve středu 29. března 2023 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « usnesení ».


V sobotu 4. března 2023 byl pořádán zájezd do Městského divadla Brno na « muzikál Devět křížů ».


V pátek a v sobotu 27. a 28. ledna 2023 se konalo 2. kolo volby prezidenta ČR, viz « výsledky v naší obci ».


V sobotu 14. ledna 2023 od 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


V sobotu 7. ledna 2023 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), během které se vybralo v naší obci celkem 20 615 Kč (další informace o sbírce z našeho regionu jsou na « www stránkách Oblastní charity Žďár nad Sázavou »).


 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz