Územní plán obce Bohuňov – původní verze z roku 2010

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Územní plán obce Bohuňov – původní verze z roku 2010


Aktuálně platná dokumentace (z roku 2020) k územnímu plánu
je zpřístupněna na stránce « Územní plán obce Bohuňov »

 

Územní plán odsouhlasilo zastupitelstvo obce Bohuňov na svém « zasedání č. 23/2010 » dne 5. února 2010. Níže umístěné jednotlivé části (tvořené v digitální podobě celkem 10 soubory) odsouhlaseného územního plánu nám (na naši žádost) poskytla (11. listopadu 2010) paní Ing. arch. Jana Handlová, která je zhotovitelem tohoto urbanistického dokumentu.

 

« Výkres 1.1 – základní členění obce  (tj. Bohuňova i Janoviček) »     

 

« Hlavní výkres 1.2 – urbanistická koncepce a uspořádání krajiny »

 

« Hlavní výkres 1.3 – technická infrastruktura »                            

 

« Hlavní výkres 1.4 – dopravní infrastruktura »                             

 

« Výkres 1.5 – veřejně prospěšné stavby »                                  

 

« Výkres 1.6 – etapizace územního plánu »                                  

 

« Odůvodnění 2.1 – koordinační výkres »                                     

 

« Odůvodnění 2.3 – zábor zemědělského půdního fondu »             

 

« Textová část územního plánu »                      

 

« Odůvodnění územního plánu »                        

 

Územní plán (všech 10 výše uvedených částí) je k dispozici ke stažení v tomto « samorozbalovacím archivačním souboru » (4,24 MB).

 

Územní plán v klasickém papírovém vyhotovení je pak veřejnosti k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách (tj. středa 15.30 h až 18.00 hodin) « v kanceláři obecního úřadu ».

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz