Územní plán obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Územní plán obce Bohuňov


« Územní plán obce Bohuňov » (tj. Bohuňova i Janoviček) odsouhlasilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 23/2010 ze dne 5. února 2010.

 

V roce 2020 proběhlo projednání změny č. 2 územního plánu obce Bohuňov,
viz úřední dokumenty k této změně:

 

« Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu »

 

« Dokumentace ke změně č. 2 územního plánu »

 

« Oznámení o veřejném projednání změny č. 2 územního plánu »

 

V roce 2017 byla vydána změna č. 1 územního plánu obce Bohuňov

« Dokumentace ke změně č. 1 územního plánu »

 

« Původní územní plán obce Bohuňov z roku 2010 »

 

Aktuální územní plán v klasickém papírovém vyhotovení
je veřejnosti k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
« v kanceláři obecního úřadu » v Bohuňově.  
 
 
 
 

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz