image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Upozornění - odpady

Upozornění - odpadyV poslední době se opět množí případy ukládání odpadu mimo prostory, resp. nádoby k tomu vyhrazené. Jak mají občané nakládat s odpady stanoví obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce a dále vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Např. stavební odpad není odpadem komunálním, tudíž i původce tohoto odpadu musí postupovat s jeho likvidací dle zákona, tudíž lze ho předávat společnostem, které mohou tento druh odpadu přebírat a nikoliv ho umisťovat ke kontejnerům na plasty. Rovněž ukládání odpadu podél komunikací, či na jiných místech opravdu není vhodné. Je hezké míti kolem vlastních domů uklizeno a pak odpadem znečišťovat veřejný prostor. Pro příklad lze uvést zejména prostor podél příjezdové komunikace ke skládce bioodpadu (na Skalce), nebo podél místní komunikace vedoucí z Bohuňova na Janovičky. Toto je opravdu ukázka lidské lhostejnosti ke svému okolí a k nastaveným pravidlům. 

Dále je potřeba si uvědomit, že nádoby pro ukládání odpadu jsou určeny pro občany našich obcí, ale ne pro podnikající osoby, kteří produkují odpady, ty jsou povinny uzavřít smlouvu přímo se společností, zajišťující jejich převzetí, jako třeba TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem. Často se stává, že právě oni, kteří nakládají se značným množstvím odpadu pak ubírají místo pro ukládání občany a zvyšují tím náklady obce, potažmo samotných občanů. 

Na závěr tedy dovolte upozornit, že z tohoto důvodu bude nevyhnutelné tyto prostory monitorovat a tím i minimalizovat tuto "nelegální" činnost.

Děkujeme všem, kdo nejsou lhostejní k naší přírodě, či veřejnému prostoru.

 

 kontejnery.jpgkontejnery - stavební odpad.jpg

 

foto z 16.10.2023.jpg


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů