image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost

Vyhláška č. 1/2023, o poplatku za systém odpadového hospodářství

1.1.2024

Vyhláška č. 2/2023, o místním poplatku z pobytu

1.1.2024

Vyhláška č. 3/2023, o místním poplatku ze psů

1.1.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 12.4.2023
Vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu 3.11.2021
Vyhláška č. 1/2021 o poplatku za systém odpad. hosp. 3.11.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 21.4.2021
Vyhláška č. 1/2020 o regulaci hlučných činností 15.7.2020
Posouzení vyhlášky o regulaci hlučných činností 17.8.2020
Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Posouzení místních vyhlášek 20.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bohuňov č. 2/2019 12.12.2019
VV Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 4.7.2018
Oznámení veřejnou vyhláškou 4.7.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 12.12.2015
Posouzení a rozbor vyhlášky č. 1/2015 30.3.2016