image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady

Odpady

Hospodaření s odpady je třeba v současnosti chápat (v souvislosti se všeobecně známými globálními problémy) jako základní samozřejmost, prostřednictvím níž lze alespoň symbolicky přispět k šetření přírodních surovin a ochraně životního prostředí. Za posledních přibližně 30 let se rozsah třídění a recyklace odpadů výrazně rozšířil, a přestože se tato témata prostřednictvím veřejně sdělovacích prostředků i patřičně zviditelnila, není na škodu tuto poměrně širokou problematiku stručně a přehledně shrnout.

Svoz směsného odpadu v naší obci (tj. tradiční vyvážení popelnic)

V zimním období (1. října – 31. března) – každý týden (ve středu), v letním období (1. dubna – 30. září) – 1× za 14 dní (též ve středu)
(první dubnovou středu bývají popelnice ještě vyvezeny).

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bývá v naší obci uskutečňován několikrát během roku, prostřednictvím krátkodobého přistavení speciálního kontejneru (minimálně na několik dní), o jehož umístění je ze strany obecního úřadu vždy s předstihem informováno.

Aktuální termín sběru – viz. hlášení místního rozhlasu ze 4. května 2023, praktické informace k velkoobjemovému odpadu a k nebezpečnému odpadu.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 

Velkoobjemové (červené) kontejnery na bioodpad jsou umísťovány v Bohuňově (pod kulturním domem) i v Janovičkách (na návsi). Mezi bioodpad nepatří nezpracované zbytky stromů, keřů, větví, apod. Dřevěný přírodní materiál lze do kontejneru vkládat pouze v rozdrcené formě – tj. jako štěpky nebo piliny.

Kontejnery na tříděný odpad v naší obci

V rámci vesnice Bohuňov

U prodejny smíšeného zboží

  • bílý kontejner (čiré sklo), zelený kontejner (barevné sklo)
  • 2 žluté kontejnery (plasty, u jednoho kontejneru zároveň i nápojové kartony), 2 modré kontejnery (papír)
  • bílý hranatý kontejner na staré oděvy, textil a obuv

U budovy obecního úřadu (čp. 40), z boku směrem od kulturního domu

  • 2 žluté kontejnery (plasty, u jednoho kontejneru zároveň i nápojové kartony), 2 modré kontejnery (papír)
  • (oranžová) hranatá plastová nádoba na použité jedlé rostlinné oleje a tuky
  •  plechová popelnice na drobný kovový odpad

Poznámka: Dva ze čtyř žlutých kontejnerů umístěných v Bohuňově jsou označeny též oranžovou samolepkou a proto do nich lze dávat (vedle plastů) také nápojové kartony.

V rámci vesnice Janovičky — poblíž autobusové zastávky

  • bílý kontejner (čiré sklo), 2 žluté kontejnery (plasty i nápojové kartony), modrý kontejner (papír)
  • tmavě modrý hranatý kontejner (nahrazuje zelený kontejner) – na barevné sklo

Sběr a svoz vysloužilých elektrospotřebičů

Sběr (shromáždění) a svoz vysloužilých elektrospotřebičů probíhá v naší obci minimálně jednou ročně, přičemž i o tom bývá vždy s předstihem informováno.

Aktuální termín sběru – viz. hlášení místního rozhlasu ze 4. května 2023.

Možnost využití sběrného dvora nebo tzv. míst zpětného odběru

Problematika třídění dalších surovin a odpadů, jako jsou kovyvelkoobjemový odpad, nebezpečný odpad nebo vysloužilá elektrozařízení a baterie, je pak řešena samozřejmě i prostřednictvím sběrných dvorů, v případě vysloužilých elektrozařízení a baterií také v tzv. místech zpětného odběru.

Nejbližší sběrný dvůr pro naši obec se nachází v Bystřici n. P., kde jej provozují TS města a.s..

Jak třídit

Jak třídit sklo, papír, značení obalů.

Další praktické či zajímavé informace k problematice třídění odpadů